LOG IN
REGISTER


On the matter of copyright infringement, Dutch law applies and will therefore be presented in the Dutch language to prevent any mistakes.

AUTEURSRECHTEN SCHENDING

Het is ons beleid auteursrechtenschending tegen te gaan. Wij staan dit niet toe op onze webservers. Ons beleid voldoet aan de Nederlandse en (waar nodig) Europese richtlijnen. Wanneer het onder onze aandacht wordt gebracht dat bepaald materiaal het auteursrecht schendt, zullen wij dit materiaal uitschakelen of verwijderen van onze webservers. In het geval dat wij materiaal moeten verwijderen zullen wij echter wel de uploader hier van inlichten zodat deze alsnog bewijs kan leveren van auteursrecht. Het is ons beleid om alle communicatie en documenten omtrend auteursrechten schending te documenteren en bewaren.

Om een verzoek in te dienen voor auteursrechtenschending, kun je een email sturen naar onze helpdesk. Dit is de snelste manier. U kunt ook een brief sturen naar ons zakelijk adres.

Vermeld in dit verzoek de links waar het materiaal te vinden is, uw bewijs dat u eigenaar bent van het geschonden materiaal en uw adresgegevens. Dit verzoek dient ingediend te worden in de Nederlandse taal.

Houdt u er echter rekening mee dat u aansprakelijk gesteld kunt worden voor eventuele schade (zoals kosten voor het gerechtshof en advocaten) wanneer uw claim onjuist of onjuist ingediend is.


Voor de duidelijkheid: ClipTeeZ is een Nederlands bedrijf, onze webservers staan op Nederlandse grond en aangesloten op Nederlandse providers. De DMCA is daarom niet van toepassing. Wij erkennen auteursrechtenschending natuurlijk wel en wij staan dit ook niet toe, maar wij hebben onze eigen wetten en regels, en wetten van buiten Europa zijn niet van toepassing. Een DMCA takedown verzoek zal daarom worden behandeld als een Takedown notice.

Beslissingen of een takedown verzoek wordt gehonoreerd zal worden, worden genomen door de eigenaar van TeeZ. Deze beslissingen zullen worden afgewogen volgens de richtlijnen "Gedragscode Notice-and-Take-Down" ook te vinden op rijksoverheid.nl

Use of background music in our video clips

Clipteez.com owns the license to use and reproduce any kind of background music on the site and it's Video On-Demand services. This license is provided by:


Buma Stemra
www.bumastemra.nl
License Number: 10508805 for 2014 and 10508806 for 2015

Buma Stemra is the agency responsible to take care of intellectual rights for the music industry. The equivalent to the American RIAA.
They represent both local and international artists, interconnected to all big record labels, covering about 99% of all music sources.

Welcome to clipTEEZ

the world's market for fetish videos and photosClick here if you forgot your password
Don't have an account? Sign up FREE!

Click here to switch to our secure site (SSL / HTTPS)

Welcome to ClipTEEZ

the world's market for fetish videos and photos
If you get an the error 'reCAPTCHA v1 is shutdown', please give a hard refresh to your browser by pressing Ctrl F5 (Windows) / Command F5 (Mac)